acasã oferta UnivTest com comand parteneri contact

UNIVTEST GENERATOR
EXPRESS


UnivTest Generator Express - Format test
UnivTest Generator Express - Selectare din culegeri
UnivTest Generator Express - Test finalizat

   UnivTest Generator Express este o variantă a aplicaţiei UnivTest Generator Pro, rezultată prin suprimarea unor funcţii ale acesteia, funcţii neutilizate de o anumită categorie de utilizatori. Există utilizatori care preferă să folosească exclusiv bazele de date predefinite, puse la dispoziţie de producător (culegerile electronice interactive) şi nu folosesc funcţiile destinate realizării propriilor itemi şi colecţiilor personale. Acestor utilizatori li se recomandă aplicaţia UnivTest Generator Express, variantă simplificată şi mult mai ieftină, care diferă de UnivTest Generator Pro numai prin absenţa următoarelor funcţii:
- Gestionarea colecţiilor personale şi selectarea itemilor din colecţii personale;
- Exportarea testelor grilă în format Dinamic HTML (interactiv);
- Editarea sau modificarea itemilor (editarea itemilor noi, modificarea itemilor, ataşarea filelor grafice şi media, activare / dezactivare itemi, transformare itemi grilă în itemi non-grilă etc.).

Mai multe detalii, imagini şi aplicaţii demonstrative

©  UNIVTEST.RO. All rights reserved.