acasã oferta UnivTest com comand parteneri contact

UNIVTEST
SIMULATOR

UnivTest Simulator, Box

UnivTest Simulator, DVD

   UnivTest Simulator este aplicaţia suport utilizată pentru o altă serie de ghiduri de rezolvare-evaluare destinată studiului individual:

   - Ghid rezolvare-evaluare Matematică pentru clasa pregătitoare;
   - Ghid rezolvare-evaluare Matematică pentru clasa I;
   - Ghid rezolvare-evaluare Matematică pentru clasa a II-a;
   - Ghid rezolvare-evaluare Matematică pentru clasa a III-a;
   - Ghid rezolvare-evaluare Matematică pentru clasa a IV-a;
   - Ghid rezolvare-evaluare Matematică pentru clasa a V-a;
   - Ghid rezolvare-evaluare Matematică pentru clasa a VI-a;
   - Ghid rezolvare-evaluare Matematică pentru clasa a VII-a;
   - Ghid rezolvare-evaluare Matematică pentru clasa a VIII-a;
   - Ghid rezolvare-evaluare din culegerea ABCdar (literele – clasa I);
   - Ghid rezolvare-evaluare din culegerea Gramatică pentru clasele III-IV.

   Unele materiale prezintă ghidurile de rezolvare-evaluare ca "ghiduri de pregătire-evaluare" şi nu este nimic greşit sau exagerat în această exprimare alternativă fiindcă, datorită explicaţiilor teoretice detaliate pe care le oferă în rezolvările recomandate, aceste aplicaţii sunt şi valoroase instrumente de învăţare.

   Ca şi UnivTest Evaluator Sp, UnivTest Simulator provine din aplicaţia generală UnivTest Evaluator. I se spune "simulator", fiindcă reproduce întocmai condiţiile în care se desfăşoară examenele reale. Faţă de Univtest Evaluator, care funcţionează într-o reţea de calculatoare, cu teste proiectate prin aplicaţia UnivTest Generator, aplicaţia UnivTest Simulator este însoţită de o colecţie de teste predefinite, special realizate pentru a oferi utilizatorului posibilitatea exersării rezolvării testelor. În plus faţă de UnivTest Evaluator Sp, UnivTest Simulator oferă accesul la culegerea electronică interactivă din care s-au selectat testele de evaluare. Astfel, în funcţie de tematica testelor predefinite, aplicaţia UnivTest Simulator primeşte o anumită destinaţie, de exemplu matematică, limba română, geografie etc. Ca şi aplicaţia generală, UnivTest Simulator este astfel concepută încât eliberează diplome de merit pentru rezultate care depăşesc o anumită notă, oferă utilizatorului posibilitatea reluării rezolvării testelor pentru mărirea notelor, posibilitatea urmăririi şi centralizării rezultatelor, a calculării mediei generale etc.

   Mai multe detalii, explicaţii pentru fiecare ghid de rezolvare-evaluare, aplicaţii demonstrative, se pot obţine de la http://varox.ro/, secţiunile matematică şi limba română.

©  UNIVTEST.RO. All rights reserved.