acasã oferta UnivTest com comand parteneri contact

COLECţIILE PERSONALE

Colectii personale UnivTest

   Un alt mare avantaj pe care platforma UnivTest îl pune la dispoziţia utilizatorului este acela de a da posibilitatea acestuia să-şi realizeze propriile culegeri de probleme, colecţii personale cu aplicaţii favorite, pe care le poate accesa şi utiliza în orice situaţii. Ca şi culegerile electronice interactive, colecţiile personale sunt baze de date externe, care pot îngloba un număr practic infinit de informaţii şi care sunt citite de UnivTest, în vederea alcătuirii testelor de evaluare.

   Drepturile exclusive şi permanente de proprietate asupra unei colecţii personale aparţin, desigur, utilizatorului care a creat-o. Acesta este motivul pentru care se impune ca o colecţie personală să poată fi folosită independent, fără a obliga utilizatorul să investească într-o aplicaţie suport, cum ar fi UnivTest Generator, aplicaţie costisitoare, care îndeplineşte multe alte funcţii în afara celor necesare deschiderii, vizualizării şi/sau modificării colecţiilor personale. Dar formatul colecţiilor personale este specific UnivTest şi, pentru a rezolva această problemă, producătorul a realizat aplicaţia UnivTest Editor şi a oferit-o gratuit (freeware) creatorilor şi utilizatorilor de colecţii personale. Formatul unei colecţii personale este astfel constituit, încât, la solicitarea autorului de drept, oricând aceasta poate fi transformată într-o culegere electronică interactivă.

   Teoretic, nu există o limită privind cantitatea de informaţii pe care o poate cuprinde o colecţie personală. Totuşi, pentru a nu se solicita în exces resursele sistemului (RAM, în special), autorul a limitat numărul maxim de capitole al unei colecţii la 200 şi numărul maxim de itemi admişi într-un capitol la 150, ceea ce înseamnă că o colecţie are o capacitate totală de 30000 itemi şi este puţin probabil că s-ar simţi nevoia de o capacitate mai mare. În schimb, numărul colecţiilor personale nu este limitat, poate fi oricât de mare dacă utilizatorul îşi administrează bine sistemul (spaţiul liber pe HDD, de exemplu), sau dacă foloseşte şi alte medii de stocare.

   Faţă de culegerile electronice interactive, care se instalează într-o locaţie unică şi securizată, care se declară în regiştrii sistemului de operare şi care nu funcţionează dacă nu sunt instalate prin aplicaţia specifică de instalare oferită de producător, colecţiile personale sunt file independente, baze de date la care accesul este liber, astfel încât să poată fi folosite în orice fel de condiţii. Mai mult decât atât, accesul utilizatorilor în locaţia din care lucrează colecţiile personale este permis şi chiar indicat, avându-se în vedere că aceştia pot adăuga oricând baze de date noi, provenite de la alţi utilizatori. 

   O colecţie personală nu deţine protecţii antipiratare şi poate fi recunoscută de o aplicaţie UnivTest chiar dacă a fost concepută pe alt calculator. Dacă autorul unei colecţii personale consideră că este nevoie să-şi securizeze lucrarea, aceasta se poate realiza prin transpunerea ei în format de culegere electronică interactivă, situaţie în care accesul la cuprinsul ei va fi limitat şi controlat. La cererea autorului şi fără obligaţii din partea acestuia, firma producătoare va efectua transpunerea colecţiei în format electronic interactiv, protejat prin parolă. Culegerea astfel finalizată va fi proprietatea exclusivă şi definitivă a autorului, iar acesta va fi pus în posesia install-ului culegerii şi a singurului exemplar (producătorul nu-şi opreşte copii ale acestor materiale) al aplicaţiei de determinare a parolei de activare. Singura condiţie pe care o impune producătorul este ca materialul final să existe în format de colecţie personală UnivTest, astfel încât transpunerea să se poată efectua cu instrumentele specializate pe care le are la dispoziţie.

©  UNIVTEST.RO. All rights reserved.