acasã oferta UnivTest com comand parteneri contact

Culegeri electronice interactive

CULEGERI
ELECTRONICE
INTERACTIVE

   Culegerile electronice interactive UnivTest sunt baze de date ataşabile aplicaţiilor de bază UnivTest. Faţă de bazele clasice de date, care prezintă un conţinut unic, dacă acesta nu este modificat de utilizator, culegerile electronice interactive pot furniza utilizatorului date diversificate (de exemplu clone ale itemilor), dacă au fost realizate în acest scop. După instalare şi înregistrare, culegerile vor fi recunoscute de aplicaţiile de bază, vor fi asimilate în MENU-ul acestora şi vor deveni utilizabile în toate funcţiile pe care acestea le îndeplinesc. Metodologia UnivTest permite instalarea unui număr nelimitat de culegeri electronice interactive, astfel încât utilizatorii pot beneficia de imense baze de date necesare activităţii profesionale sau autoinstruirii. O descriere pentru fiecare culegere găsiţi aici.
   Iată numai câteva dintre culegerile electronice interactive realizate:
   01. Culegerea Matematică pentru clasa pregătitoare şi clasa I;
   02. Culegerea Matematică pentru clasele II-IV (grilă, itemi clonabili);
   03. Culegerea ABCdar, carte pentru clasa I (literele, clasa I);
   04. Culegerea Gramatică pentru clasele III-IV;
   05. Culegerea Matematică pentru primar, model TIMSS (grilă, itemi clonabili);
   06. Culegerea Matematică pentru liceu, de Emil Dumitrescu;
   07. Culegerea Matematică pentru gimnaziu şi liceu, de Viorel Ion;
   08. Culegerea Matematică pentru gimnaziu (grilă, itemi clonabili);
   09. Culegerea Matematică pentru gimnaziu, de Mircea Gheorghiu;
   10. Culegerea Fizică-Electricitate pentru liceu, de V.M. Ciuchină;
   11. Culegerea Economie pentru bacalaureat şi admitere ASE, de Daniel Voinea;
   12. Culegere Mat TN (100 variante teste cu rezolvări complete);
   13. Culegere Limba Română TN (100 variante teste cu rezolvări complete);
   14. Culegere Geografia României TN (100 variante teste cu rezolvări complete);
   15. Culegere Istoria românilor TN (100 variante teste cu rezolvări complete);
   16. Culegere Geometrie plană - teorie gimnaziu (cercul, patrulaterul, triunghiul);
   17. Culegere Limba Engleză "English for all of us", de Nicolae Loghinaş;
   18. Culegere de teste pentru determinarea IQ,după Hans Jürgen Eysenck.

   Exploatarea cu eficienţă a culegerilor electronice interactive se poate realiza prin:
   - UnivTest Generator, prin care o culegere electronică interactivă poate fi utilizată în scopul editării, cu înalt profesionalism, precizie şi rapiditate, a testelor de evaluare. UnivTest Generator, pe lângă numeroase funcţii de selectare, ordonare, personalizare, punctare etc., oferă utilizatorilor şi posibilitatea modificării itemilor predefiniţi cu ajutorul MicroEditorului de text şi grafică încorporat. Testele editate cu UnivTest Generator pot fi apoi preluate de UnivTest Evaluator, în vederea rezolvării (individual sau în reţea), corectării şi notării acestora;
   - UnivTest Simulator, prin care o culegere electronică interactivă poate fi parcursă în mod activ, în scopul exersării rezolvării problemelor şi exerciţiilor.

   Oricine poate realiza o culegere electronică interactivă UnivTest. Redactarea manuscriselor, corecturile, adaptările etc., sunt faze care se execută oricum, indiferent dacă formatul final va fi electronic sau tipărit. Diferenţa constă în faptul că, în loc să ajungă, în vederea multiplicării, pe utilajele unei tipografii clasice, lucrarea va fi prelucrată şi integrată într-un mecanism care o va face inteligentă şi interactivă, fapt care îi va conferi majore avantaje faţă de formatul clasic (carte), cum ar fi:

   Avantaje privind funcţionarea:
   - dacă problema vizată este "clonabilă" (îşi schimbă forma şi datele numerice la fiecare apelare), utilizatorul o poate vizualiza separat şi îi poate studia multiplele forme pe care le poate lua;
   - utilizatorul poate monta/demonta (în mod nedistructiv) "semne de carte";
   - utilizatorul poate insera sau şterge (în mod nedistructiv) note, comentarii etc., ataşate problemelor culegerilor;
   - cuprinsul culegerii, afişat în structură de arbore, este permanent vizibil şi functional, permiţând accesarea imediată a capitolelor şi subcapitolelor;
   - menu-ul aplicaţiei permite afişarea (sau ascunderea) proprietăţilor itemilor (grad dificultate, capacitate clonare, grilă sau non-grilă), a soluţiilor problemelor şi a rezolvărilor acestora, dacă acestea au fost prevăzute de autor în cuprinsul culegerilor, ceea ce face din culegerile electronice interactive excelente materiale pentru exersare şi autoverificare;
   - menu-ul aplicaţiei permite mărirea sau micşorarea caracterelor textelor afişate la dimensiunea agreată de cititor.

   Avantaje privind costurile, accesibilitatea etc.:
   - culegerile electronice interactive nu ocupă spaţiu în bibliotecă;
   - costul realizării unei culegeri electronice interactive este net inferior costului editării în format clasic (carte) al acestora;
   - eventualele erori, omisiuni etc. pot fi corectate imediat, situaţie comparabilă cu alipirea unei "erate" la o culegere format carte, care deja există într-o formă definitivă;
   - reeditarea unei culegeri electronice interactive se poate realiza pe scheletul culegerii deja existente, cu un efort mult mai mic, iar cheltuielile materiale sunt aproape nule;
   - codul sursă al unei culegeri electronice interactive este astfel comprimat, încât aceasta este foarte uşor transportabilă on-line, la orice locaţie, într-un interval de timp neglijabil şi se poate adapta modernelor metodologii e-learning.

©  UNIVTEST.RO. All rights reserved.