acasã oferta UnivTest com comand parteneri contact

UnivTest Reader Analist

UNIVTEST
READER
ANALIST

   UnivTest Reader Analist este considerat tot o aplicaţie de bază UnivTest, cum sunt UnivTest Generator sau UnivTest Evaluator, rolul său fiind deosebit de important atunci când se doreşte accesarea rapidă a testelor nerezolvate sau rezolvate şi, mai ales, atunci când sunt necesare operaţiuni de gestionare a materialelor rezultate în urma testărilor de grup (examene, concursuri şcolare, lucrări de control etc.), efectuate în manieră clasică sau în laboratoarele IT, cu ajutorul calculatoarelor. Testele pot fi tratate atât individual (deschidere, corectare, studierea soluţiilor, tipărire, eliberare diplomă etc), cât şi global (stocarea datelor, centralizarea rezultatelor, tipărirea globală a unui număr mai mare de teste, eliberarea globală a diplomelor (salvare în format grafic şi tipărire) etc.

   UnivTest Reader Analist este deosebit de util unităţilor şcolare sau altor instituţii în care se organizează testări de grup, pentru gestionarea materialelor de testare şi a rezultatelor, dar foloseşte şi cadrelor didactice sau elevilor care lucrează cu teste în format UnivTest pentru instruire sau autoinstruire. Testele realizate cu UnivTest Generator (nerezolvate), cât şi cele rezolvate cu UnivTest Evaluator, pot fi deschise şi vizualizate numai cu o aplicaţie UnivTest, rol pe care îl îndeplineşte cu succes UnivTest Analist, prin care pot fi deschise, vizualizate şi tipărite testele de acest format. Prin urmare, aplicaţia este recomandată tuturor utilizatorilor care folosesc teste de evaluare, atât pentru studiu individual, cât şi în activitatea profesională.

©  UNIVTEST.RO. All rights reserved.