acasã oferta UnivTest com comand parteneri contact

UnivTest Reader Home

UNIVTEST
READER
HOME

   Materialele realizate cu UnivTest Generator Pro pot fi deschise şi vizualizate numai cu o aplicaţie UnivTest. Pentru a se asigura accesul gratuit şi imediat la conţinutul acestor materiale, producătorul a realizat aplicaţia freeware UnivTest Reader Home, prin care pot fi deschise, vizualizate şi tipărite lecţiile şi testele de acest format. Prin urmare, aplicaţia este recomandată tuturor utilizatorilor care folosesc lecţii şi teste de evaluare.

   Principalul rol al acestei aplicaţii este acela de a oferi accesul imediat în conţinutul testelor rezolvate, corectate şi notate, asigurându-se astfel transparenţa corectării acestora şi posibilitatea transmiterii informaţiilor către persoane interesate, implicate sau neimplicate direct în procesul educaţional (de exemplu părinţii elevilor testaţi).

   Totodată, prin aplicaţia UnivTest Reader Home se pot recupera ulterior (tipări şi/sau salva în format grafic) şi diplomele de merit eliberate de aplicaţia UnivTest Evaluator pentru rezolvarea corectă a testelor, în situaţiile în care elevii testaţi nu le-au primit imediat după rezolvare.

©  UNIVTEST.RO. All rights reserved.