CURS UTILIZARE

   

PLATFORMA UNIVTEST

1. Platforma UnivTest - Generalități
    -
Funcții generale. Aplicațiile platformei
    - Aplicabilitatea și utilitatea platformei
    - Culegerile electronice interactive
    - Clonarea, ca proprietate a culegerilor electronice interactive
    - Test recapitulativ 1
        - Vizualizare test
        - Rezolvare test
2. Proiectarea testelor de evaluare și a materialelor informative (lecții)
    -
Menu-ul aplicației de proiectare a testelor și lecțiilor
    2.1. Funcții care se referă la întregul test (funcții generale)
        -
Diferențierea secțiunilor enunțuri și soluții
        - Componentele paginilor unui test
        - Modificarea formatului și a proprietăților unui test
        - Baremuri de corectare, metode de corectare grilă
        - Selectarea itemilor din culegeri electronice interactive
            -
Selectarea și activarea succesivă a culegerilor
            - Selectarea individuală din culegerea activă
            - Selectarea globală din culegerea activă
        - Selectarea itemilor din colecții personale
        - Realizarea și utilizarea colecțiilor personale
        - Compatibilitatea cu alte aplicații
            -
Limite de compatibilitate
            - UTN Protocol - soluție convențională de compatibilizare
        - Salvarea, exportarea, tipărirea testelor
            -
Salvarea testelor
            - Exportarea testelor
            - Tipărirea testelor
        - Deschiderea, importarea, inserarea testelor
            -
Deschiderea testelor
            - Importarea testelor
            - Inserarea testelor
        - Modificarea, prelucrarea testelor
        - Clonarea testelor
        - Test recapitulativ 21
            - Vizualizare test
            - Rezolvare test
    2.2. Funcții care se referă la un item selectat (funcții particulare)
        -
Editarea itemilor
        - Importarea filelor grafice
        - Atașarea filelor media
        - Modificarea proprietăților itemilor
        - Gestionarea itemilor
        - Test recapitulativ 22
            - Vizualizare test
            - Rezolvare test
    2.3. Exemple practice de realizare și utilizare a testelor de evaluare
        -
Utilizarea aplicației pentru prima dată. Realizarea și utilizarea primului test
        - Ajustarea unui test pentru anumite scopuri. Transformarea și gestionarea itemilor
        - Pregătirea bazelor de date pentru clonare. Clonarea unui test și salvarea multiplă
        - Test recapitulativ 23
            - Vizualizare test
            - Rezolvare test
3. Evaluarea individuală sau în rețea
    -
Deschiderea testelor pentru rezolvare
    - Rezolvarea diferențiată după format evaluator și tipuri de itemi
    - Finalizarea rezolvării testelor
    - Tipărirea testelor rezolvate
    - Estimarea notelor
    - Evaluarea în rețea, alte funcții
    - Test recapitulativ 3
        - Vizualizare test
        - Rezolvare test
4. Gestionarea rezultatelor testărilor
    -
Deschiderea testelor rezolvate
    - Dezactivarea protecției la deschidere
    - Tipărirea testelor
    - Eliberarea diplomelor
    - Corectarea testelor mixte sau non-grilă
    - Gestionarea rezultatelor testărilor de grup
        -
Centralizarea rezultatelor
        - Tipărirea globală a testelor
        - Eliberarea globală a diplomelor
    - Test recapitulativ 4
        - Vizualizare test
        - Rezolvare test

5. Exemple teste exportate în format interactiv online
    - Test protecția mediului